w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Miejski Dom Kultury w Przedborzu jest samodzielną instytucją kultury zlokalizowaną w centrum miasta, przy zabytkowym Rynku i w otoczeniu najcenniejszych zespołów zabytkowej zabudowy mieszkalnej. W pobliżu znajduje się zabytkowy Kościół parafialny p.w. Św. Aleksego, klasycystyczny ratusz, relikty zamku Kazimierza Wielkiego oraz Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej. Zgodnie ze Statutem MDK z dnia 23 marca 2004r. Miejski Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia kulturę lokalną w kraju i za granicą.

Organizowane są zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie tańca, nauki gry na gitarze i śpiewu, informatyki, rozwoju umiejętności plastycznych, manualnych i kreatywnego myślenia. Odbywają są konkursy, koncerty, akademie okolicznościowe, targi edukacyjne i targi pracy, warsztaty, wystawy, prelekcje, bale dla najmłodszych, rajdy rowerowe i piesze, spotkania integracyjne, akcje profilaktyczne, happeningi, przedstawienia teatralne, festyny, Dni Przedborza, zabawy przy muzyce. W MDK działa Orkiestra Dęta i Chór Seniora. 

Siedzibę MDK stanowi zmodernizowany, nowoczesny budynek spełniający wszystkie wymogi unijne, w którym znajdują się sale zajęciowe, sala kinowa, sala konferencyjna, pomieszczenia służbowe i socjalne, szatnia, garderoba, pomieszczenia gospodarcze oraz toalety. W budynku znajdują się również nowopowstałe pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Miejski Dom Kultury to przede wszystkim zasoby ludzkie – wykształcona i doświadczona kadra oraz wszyscy uczestnicy kultury.

Przedbórz i Góry Mokre znane są w całym kraju z organizacji imprez kulturalnych o zasięgu  ogólnopolskim i międzynarodowym. Do najważniejszych należą: Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej, Polonijne Warsztaty Artystyczne, Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej, Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za treść materiału informacyjno-promocyjnego odpowiada Miejski Dom Kultury w Przedborzu.