w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Monthly Archives: wrzesień 2015

KONKURS PLASTYCZNY W MDK DLA DZIECI

blogoslawiony_jan_pawel_ii_obraz_beatyfikacyjny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA ”

1. Organizatorem konkursu jest:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu

2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych
z terenu powiatu radomszczańskiego.

2. Celem konkursu jest:

1) zachęcenie uczniów szkół podstawowych do poszerzenia wiedzy o życiu ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II,
2) rozwój umiejętności plastycznych
3) zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

3. Kryteria oceny: Uczestnik samodzielnie wykonuje jedną pracę w formacie A4- technika dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)

4. Termin i miejsce dostarczania prac konkursowych:
Podpisaną pracę /imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, zgoda rodzica/ należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu do dnia 15 października 2015 roku do godz. 16.00.

5. Komisja jury powołana przez organizatora dokona oceny prac w dwóch kategoriach:
klasy I-III i klasy IV-VI

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 października 2015 roku
o godzinie 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.

7. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do udokumentowania twórczości oraz opublikowania wizerunku Uczestników w mediach.

9. Udział w konkursie za zgodą Rodziców.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Prace konkursowe zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.

12. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

Zapraszamy !!!

Zapraszamy na DZIEŃ SENIORA do MDK

 

Burmistrz Miasta Przedborza
Miejski Dom Kultury w Przedborzu
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej

zapraszają
na
DZIEŃ SENIORA

1 października 2015 roku /czwartek/
o godz. 18.00
Sala widowiskowa w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

W programie:
– Występy artystyczne dzieci i młodzieży
– Pokaz tańca
– Koncert w wykonaniu Państwa Teresy i Zdzisława Nowaków
Wstęp wolny !

Capture-1

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI TURYSTYCZNO – PRZYRODNICZEJ PRZEDBÓRZ 2015 W MDK

W niedzielę 20 września br. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu odbyła się 25. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej. Na scenie MDK zaprezentowali się soliści oraz zespoły muzyczne. Występowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz seniorzy, wszyscy prezentowali swoje umiejętności wokalne i instrumentalne.
Przed ogłoszeniem wyników konkursu wręczone zostały Złote Honorowe Odznaki Towarzystwa im. Marii Konopnickiej przyznane przez Zarząd Główny. Za swoją działalność społeczną w obszarze kultury, odznaki otrzymali: p. Małgorzata Błońska i p. Wojciech Karbownik. Odznaki wręczali członkowie zarządu p. Władysław Obarzanek i p. Bogusław Nowak oraz p. Halina Mikuszewska – dyrektor MDK w Przedborzu.
Następnie przewodniczący jury Bogusław Nowak ogłosił wyniki tegorocznego konkursu. Nagrody i dyplomy laureatom wręczyli: Poseł Krzysztof Maciejewski, Burmistrz Miasta Przedborza Miłosz Naczyński, Prezes SPZP Wojciech Karbownik oraz członkowie jury. Pakiety promocyjne przygotowane przez organizatorów otrzymali również wszyscy opiekunowie grup i zespołów przygotowujący uczestników na konkurs. Na zakończenie odbył się koncert laureatów.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom: Nadleśnictwu Przedbórz oraz Przedborskiemu Parkowi Krajobrazowemu, a także publiczności, wszystkim uczestnikom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom oraz zaproszonym gościom.
Wyniki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej
Komisja jury w składzie:
1. Bogusław Nowak – przewodniczący
2. Halina Kasiczak – członek
3. Magdalena Kałuzińska – członek
Komisja jury przyznała nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe w kategoriach: soliści i zespoły.
W kategorii SOLIŚCI nagrody otrzymali:
I Nagroda – Wiktoria Leśniewska z Dubidze
II Nagroda – Julia Walaszczyk z MDK Radomsko
III Nagroda – Filip Mikołajczyk z Piotrkowa Tryb.
III Nagroda – Ania Łyszczarek z MDK Przedbórz
Wyróżnienia:
Oliwia Błazińska z Gór Mokrych
Amelia Wąchała z Piotrkowa Tryb.
Martyna Kamińska z Piotrkowa Tryb.
Kaja Kazar z Tomaszowa Maz.
Justyna Borkowska z Tomaszowa Maz.
Natalia Mamrot z Aleksandrowa
Kinga Stępień z Przedborza
Julia Gwarda z Dąbrowy n/ Czarną
Agata Paździerska z Przedborza
W kategorii ZESPOŁY nagrody otrzymali:
I Nagroda – Zespół „JAK ORLĘTA” z Białaczowa
II Nagroda – Zespół „CHÓREK PO CHÓRKU” z Wolborza
III Nagroda – 26. Drużyna Harcerska „ŻYWIOŁY” z Przedborza
Wyróżnienia:
Zespół „BIEDRONECZKI” z Tomaszowa Mazowieckiego
Zespół „NO NAME” z Wolborza
Nagroda specjalna:
Teresa i Zdzisław Nowakowie z Dziepółci

IMG_6489IMG_6436IMG_6498IMG_6446IMG_6452IMG_6467IMG_6470IMG_6518IMG_6474IMG_6481IMG_6478IMG_6506IMG_6528IMG_6460IMG_6540IMG_6544IMG_6536IMG_6557IMG_6545IMG_6421

Bajka „Herkules” w MDK

Miejski Dom Kultury w Przedborzu zaprasza wszystkie dzieci do kina na bezpłatną bajkę pt.: „HERKULES”
11 WRZEŚNIA 2015 roku /PIĄTEK/ godz. 17.00
Wstęp wolny!

herkules

Zaproszenie na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej do Przedborza

W imieniu organizatorów, Miejski Dom Kultury w Przedborzu, serdecznie zaprasza na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej, który odbędzie się 20 września 2015 roku w Przedborzu. Konkurs jest imprezą cykliczną, skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Celem Konkursu jest popularyzacja piosenek związanych z turystyką, przyrodą i ekologią. Rozpoczęcie Konkursu godz. 10.00 scena MDK.
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów około godz. 15
Zapraszamy.

Capture-1
Regulamin i karta zgłoszenia:

Regulamin
XXV 0gólnopolskiego Konkursu Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej
Przedbórz – Góry Mokre 2015
—————————————————————————
I. 0rganizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych
Urząd Miejski w Przedborzu

II. Cel imprezy:
Celem konkursu jest popularyzacja piosenek związanych z turystyką, przyrodą, ekologią. Wykonawcy mogą prezentować utwory znane oraz własne napisane
i skomponowane na konkurs.

III. Uczestnictwo:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu Polski uczęszczający do:
szkół podstawowych
gimnazjalnych
ponadgimnazjalnych
2. Dopuszcza się do konkursu wykonawców i solistów, duety oraz zespoły.
Każdy uczestnik prezentuje 2 utwory.
W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika/płyta CD, pendrive/ zawierającego tylko pliki utworów potrzebne do występu.

IV. Termin i miejsce imprezy: 20 września 2015 r. /niedziela/ godz. 10:00
Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 15 września 2015 r.
Tel. 44 781 25 15; fax 44 781 21 80; e-mail: mdk_przedborz@o2.pl
lub pisząc na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Rynek 15
97 – 570 Przedbórz
woj. łódzkie
V. 0cena i nagrody:
Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
VI. Postanowienia końcowe:
– Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom Konkursu.
– Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MDK.
– Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Nagrody nie odebrane podczas finału konkursu można odebrać w ciągu 2 tygodni w siedzibie MDK.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach.
– Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Karta zgłoszenia
na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej
Przedbórz – Góry Mokre 2015
——————————————————————————————————–

1. Imię i nazwisko uczestnika /nazwa zespołu, ilość osób w zespole/

……………………………………………………………………………………………………….

2. Dokładny adres zamieszkania, tel. …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

3. Wiek uczestnika /klasa/ ………………………………………………………………………

4. Tytuły utworów a/ …………………………………………………………………………….

b/ ………………………………………………………………………………………………………

5. Akompaniament /skład zespołu, podkład muzyczny/………………………………….
W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD,
pendrive/ zawierającego tylko pliki utworów potrzebne do występu.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6. Instytucja delegująca /adres, województwo, nr tel./ ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………….. ……………………………………………………….
miejscowość, data podpis, pieczątka dyrektora
instytucji delegującej
………………………………………………
podpis uczestnika
Uwaga:
Kartę zgłoszenia należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika. W przypadku osób nieletnich należy również nadesłać kartę zgłoszenia opiekuna.