w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

III Dzień XXIX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej w Przedborzu

W III Dniu XXIX Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej (dn. 18.08.2019 r.), na scenie przed Miejskim Domem Kultury w Przedborzu, o godz. 17:00, uczestnikom biorącym udział w XXIX Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej, wręczono nagrody i wyróżnienia.
Nagrody wręczali, m.in. Pani Wiesława Janosik – Burmistrz Miasta Przedborza, Pani Beata Pokora – Starosta Powiatu Radomszczańskiego, Pani Grażyna Strojkowska – Radna Powiatu Radomszczańskiego i Pan Krzysztof Zawisza – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu.
Wyniki XXIX Światowym Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej:
Konkurs recytatorski:
Kat. dzieci do 11 lat
Nagrody:
I nagroda – Ivan Tokarenko – Biała Cerkiew, Ukraina
II nagroda – Katarzyna Kuzawka – Brześć, Białoruś

Wyróżnienia książkowe:
Kira Drozd – Brześć, Białoruś
Michał Letawin – Chmielnicki, Ukraina
Zofia Petrowiec – Brześć, Białoruś
Helena Liszczyna – Dnipro, Ukraina
Nadzieja Marenkowa – Lwów

Kat. dzieci 12 – 15 lat
Nagrody:
I nagroda – Ester Dmytruk – Biała Cerkiew, Ukraina
II nagroda – Yelyzaveta Pryimak – Biała Cerkiew, Ukraina

Nagrody specjalne:
Yuliia Makarenko – Biała Cerkiew, Ukraina
Viktor Koszewski – Brześć, Białoruś
Anastazja Karpowa – Brześć, Ukraina

Wyróżnienia książkowe:
Maksym Lazarenko – Biała Cerkiew, Ukraina
Zachariasz Sawaśko – Chmielnicki, Ukraina

Kat. powyżej 16 lat
Nagrody:
I nagroda – Maria Socharewa – Barnauł, Rosja
II nagroda – Daryna Mihdal – Dnipro, Ukraina
III nagroda – Egor Lobanow – Barnauł, Rosja

Wyróżnienia:
Marian Marianskyi – Biała Cerkiew, Ukraina

Kategoria: poezja śpiewana
Soliści:
Nagrody:
I nagroda – Swietłana Żdanowa – Lwów, Ukraina
II nagroda –Vita Nievidomska – Biała Cerkiew, Ukraina
III nagroda – Anastasiia Halanzovska – Biała Cerkiew, Ukraina

Wyróżnienia książkowe:
Michał Letawin – Chmielnicki, Ukraina
Chrystyna Pyłypciw – Lwów, Ukraina
Halina Dubenskowa – Lwów, Ukraina
Mykola Rafalski – Dnipro, Ukraina

Zespoły:
Nagrody:
I nagroda – Chór POLESIE – Brześć, Białoruś
II nagroda – Zespół PŁASKIROWSKIE DZWONECZKI – Chmielnicki, Ukraina
III nagroda – Chór STOKROTKA – Biała Cerkiew, Ukraina

Wyróżnienie:
Teatr Polski KONWALIA – Barnauł, Rosja

Nagrody specjalne Towarzystwa im. Marii Konopnickiej:
Zespół Ludowy PRZYJACIELE – Wilno, Litwa
Zespół POLSKIE (STOKROTKI) Skowronki – Biała Cerkiew, Ukraina

Wszystkim gratulujemy profesjonalnego wykonania swoich programów.

W tym samym dniu, po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, na scenie przed Miejskim Domem Kultury w Przedborzu, odbył się koncert laureatów. Przed zgromadzoną na przedborskim rynku publicznością, wystąpili m.in. Chór „Polesie” (Polska Macierz Szkolna, Brześć, Białoruś), Zespół Folklorystyczny „Polskie Skowronki” (z Polskiego Centrum Oświatowo-Kulturalnego Biała Cerkiew, Ukraina), Zespół „Stokrotka” (Białocerkiewskie Miejskie Stowarzyszenie Centrum Polskiej Oświaty i Kultury Biała Cerkiew, Ukraina), Anastasiia Halanzovska (z Białocerkiewskiego Miejskiego Stowarzyszenia Centrum Polskiej Oświaty i Kultury, Biała Cerkiew, Ukraina), Zespół „Płaskirowskie Dzwoneczki” (Chmielnicki Miejski Związek Polaków Ukrainy), Teatr Polski „Konwalia” (Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kraju Ałtajskiego „Dom Polski”, Barnauł, Kraj Ałtajski, Rosja) oraz Zespół Ludowy „Przyjaciele” (z rejonu Wileńskiego, Litwa).