w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Kolejna nagroda dla Władysława Obarzanka

W dniu 26 października 2017 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody sejmiku woj. łódzkiego w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych był Władysław Obarzanek – wieloletni pracownik przedborskiego domu kultury, znany animator kultury, organizator festiwali poświęconych poezji Marii Konopnickiej oraz innych konkursów o tematyce ludowej, przyrodniczej, patriotycznej. W tym ważnym dniu towarzyszyli mu: Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta Przedborza oraz Halina Mikuszewska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu. Obecna nagroda jak powiedział Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i pomysłodawca „powstała z myślą o regionalnych artystach i działaczach, promujących nasze małe ojczyzny. Są wśród nich twórcy ludowi – rzeźbiarze, pisarze, poeci – a także zespoły ludowe pieśni i tańca, orkiestry dęte OSP. Takich jednostek kultury mamy naprawdę bardzo dużo, promują one region łódzki i zajmują się kultywowaniem pięknych tradycji i przekazywaniem ich kolejnym pokoleniom„. Przewodniczący sejmiku dodał, że nagrody przyznane zostały po raz drugi. W tym roku konkurowało o nie 60 kandydatów, zgłoszonych m.in. przez członków kapituły, do której należą radni Sejmiku, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje kultury czy szkoły artystyczne. Nagroda ma charakter finansowy – pula nagród wynosiła 150 tys. zł. Należy przypomnieć, że w 2014 roku Władysław Obarzanek otrzymał z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej, za działalność na rzecz rozwoju polskiego parlamentaryzmu, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej. W tym uroczystym dniu Władysław Obarzanek oraz Miłosz Naczyński wręczyli Bartłomiejowi Pielasowi Złotą Odznakę Towarzystwa Imienia Marii Konopnickiej za wspieranie działalności statutowej Towarzystwa oraz bezinteresowną pomoc podczas organizowania wydarzeń kulturalnych w Przedborzu.

Tekst i zdjęcia: Halina Mikuszewska