w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Konkurs na „Najładniejszy Stroik Wielkanocny”

Miejski Dom Kultury w Przedborzu zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w konkursie na Najładniejszy Stroik Wielkanocny. Technika prac dowolna. Liczy się samodzielność i pomysłowość. Podpisane stroiki należy składać w siedzibie MDK do dnia 9 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. w sali plastycznej MDK o godz. 15:00.