w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

KONKURS PISANEK WIELKANOCNYCH W MDK

pisanka

REGULAMIN KONKURSU pn. „NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA” – Przedbórz 2016
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Przedborzu.
2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz poszerzenia wiedzy na temat zwyczaju robienia pisanek, a także rozbudzanie inwencji twórczych w oparciu o tradycyjne formy zdobnicze oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Prace zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, szkołę /placówkę/, instytucję należy dostarczyć do dnia 21 marca 2016 r. /poniedziałek/ do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu ul. Rynek 15 w dni powszednie w godz. 8.00 – 17.00.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 marca 2016 r. /piątek/ o godz. 15.00 w MDK.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Przedbórz. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową /technika dowolna/.
5. Komisja jury powołana przez organizatora dokona oceny i wybierze po trzy najładniejsze pisanki wielkanocne w kategorii:
– Szkoły podstawowe
– Gimnazjum
– Szkoły ponadgimnazjalne,
– Osoby dorosłe.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udokumentowania twórczości oraz opublikowania wizerunku Uczestników w mediach.
7. Udział dzieci w konkursie za zgodą Rodziców.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pisanki zostaną wykorzystane do przygotowania WYSTAWY WIELKANOCNEJ w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.
10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
Dodatkowych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Przedborzu tel. 44 781 25 15.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Życząc przyjemnej pracy czekamy na prace konkursowe.