z Punktem Informacji Turystycznej

KONKURS PISANEK WIELKANOCNYCH W MDK

pisanka

REGULAMIN KONKURSU pn. „NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA” – Przedbórz 2016
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Przedborzu.
2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz poszerzenia wiedzy na temat zwyczaju robienia pisanek, a także rozbudzanie inwencji twórczych w oparciu o tradycyjne formy zdobnicze oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3. Prace zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, szkołę /placówkę/, instytucję należy dostarczyć do dnia 21 marca 2016 r. /poniedziałek/ do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu ul. Rynek 15 w dni powszednie w godz. 8.00 – 17.00.
Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 marca 2016 r. /piątek/ o godz. 15.00 w MDK.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Przedbórz. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową /technika dowolna/.
5. Komisja jury powołana przez organizatora dokona oceny i wybierze po trzy najładniejsze pisanki wielkanocne w kategorii:
– Szkoły podstawowe
– Gimnazjum
– Szkoły ponadgimnazjalne,
– Osoby dorosłe.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udokumentowania twórczości oraz opublikowania wizerunku Uczestników w mediach.
7. Udział dzieci w konkursie za zgodą Rodziców.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pisanki zostaną wykorzystane do przygotowania WYSTAWY WIELKANOCNEJ w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.
10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
Dodatkowych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Przedborzu tel. 44 781 25 15.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Życząc przyjemnej pracy czekamy na prace konkursowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *