w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Konkurs pisanek wielkanocnych w MDK

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc…

To najwspanialsza okazja, by wykonać piękne pisanki wielkanocne.

Wykorzystując różnorodność materiałów i technik, pomysłowość oraz kreatywność twórców serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w naszym konkursie.

Regulamin Konkursu dostępny na: www.przedborz.pl; www.przedborz-turystyka.pl; Facebook oraz
w siedzibie organizatora.

IMG_5447

REGULAMIN KONKURSU

 „NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA” – Przedbórz 2015

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Przedborzu.
 2. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz poszerzenia wiedzy na temat zwyczaju robienia pisanek, a także rozbudzanie inwencji twórczych w oparciu o tradycyjne formy zdobnicze oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 3. Prace zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, szkołę /placówkę/, instytucję należy dostarczyć do dnia 23 marca 2015 r. /poniedziałek/ do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu ul. Rynek 15 w dni powszednie w godz. 8.00 – 17.00.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu  26 marca 2015 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w MDK.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu miasta i gminy Przedbórz. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową /technika dowolna/.
 2. Komisja jury powołana przez organizatora dokona oceny i wybierze po trzy najładniejsze pisanki wielkanocne w kategorii:
  • Klasy 0 – III SP,
  • Klasy IV – VI SP,
  • Gimnazja,
  • Szkoły ponadgimnazjalne,
  • Osoby dorosłe.

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udokumentowania twórczości oraz opublikowania wizerunku Uczestników w mediach.
 2. Udział dzieci w konkursie za zgodą Rodziców.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pisanki zostaną wykorzystane do przygotowania WYSTAWY WIELKANOCNEJ w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.
 5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

Dodatkowych informacji dotyczących organizacji konkursu udziela Miejski Dom Kultury
w Przedborzu tel. 44 781 25 15.

Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Życząc przyjemnej pracy czekamy na zgłoszenia konkursowe.