w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

KONKURS PLASTYCZNY W MDK DLA DZIECI

blogoslawiony_jan_pawel_ii_obraz_beatyfikacyjny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA ”

1. Organizatorem konkursu jest:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu

2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do szkół podstawowych
z terenu powiatu radomszczańskiego.

2. Celem konkursu jest:

1) zachęcenie uczniów szkół podstawowych do poszerzenia wiedzy o życiu ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II,
2) rozwój umiejętności plastycznych
3) zorganizowanie wystawy pokonkursowej.

3. Kryteria oceny: Uczestnik samodzielnie wykonuje jedną pracę w formacie A4- technika dowolna (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)

4. Termin i miejsce dostarczania prac konkursowych:
Podpisaną pracę /imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, zgoda rodzica/ należy dostarczyć do Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu do dnia 15 października 2015 roku do godz. 16.00.

5. Komisja jury powołana przez organizatora dokona oceny prac w dwóch kategoriach:
klasy I-III i klasy IV-VI

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 października 2015 roku
o godzinie 15:00 w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.

7. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do udokumentowania twórczości oraz opublikowania wizerunku Uczestników w mediach.

9. Udział w konkursie za zgodą Rodziców.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11. Prace konkursowe zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu.

12. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

Zapraszamy !!!