w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Kontakt

Punkt Informacji Turystycznej

ul. Rynek 15

97-570 Przedbórz

tel. 44 781-25-15

mdk_przedborz@o2.pl


Formularz kontaktowy

Mapka dojazdu do MDK


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Za treść materiału informacyjno-promocyjnego odpowiada Miejski Dom Kultury w Przedborzu.