w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

MDK Przedbórz Lokomotywą po wiedzę…..

Miejski Dom Kultury w Przedborzu zakwalifikował się do projektu pn. „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno – artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego.” Dnia 6 grudnia 2016 r. w Łódzkim Domu Kultury dyrektor MDK Halina Mikuszewska podpisała porozumienie określające zasady współpracy pomiędzy ŁDK a MDK Przedbórz przy realizacji w/w projektu. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Samorządu Województwa Łódzkiego.

Ideą projektu „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno- artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia skierowanej do dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. Na projekt składają się warsztaty, konkursy, prelekcje. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzać w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne i obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.

Do projektu zakwalifikowane zostały dzieci /20 osób/ ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, z którymi MDK współpracuje od lat. Należy wspomnieć, iż dzieci z w/w placówki pod kierunkiem Pań: Karoliny Osickiej, Moniki Mechelewskiej-Staszczyk oraz Ewy Hyska podczas organizowanego przez MDK Dnia Kobiet przygotowały specjalnie na ten dzień, wyjątkowe przedstawienie, podczas którego zaprezentowały doskonałe umiejętności aktorskie. A projekt przewiduje konkurs w 4 kategoriach: przygotowanie spektaklu teatralnego „Na tropie tajemnic- ekologia” oraz najlepszy kostium ekologiczny, najlepsza ekologiczna scenografia, najlepsza relacja z pracy podczas projektu na Facebook. MDK w poprzedniej edycji projektu zdobył wyróżnienie za przygotowany spektakl teatralny „Ptasie radio”.

W dniu 29 marca br. grupa naszych dzieci wraz z opiekunami /Halina Mikuszewska, Karolina Osicka, Monika Mechelewska-Staszczyk oraz Ewa Hyska/ uczestniczyła w pierwszych warsztatach: „Scenografia ekologiczna inspirowana architekturą biomorficzną” na Politechnice Łódzkiej. Warsztaty poprowadził doktorant Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej Pan Karol Wysznacki.  Pierwsza część warsztatów to wykład nt. scenografii, ekologii i architektury biomorficznej. Druga część to praca warsztatowa i wykonanie elementów dekoracji nawiązującej do proekologicznych rozwiązań architektonicznych. Należy zauważyć, iż projekt umożliwia dzieciom rozwijanie talentów artystycznych oraz uwrażliwia na zagadnienia z zakresu ochrony przyrody. Zajęcia warsztatowe łączą rozwój kreatywności, nowatorstwa, innowacji artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania środowiska.

Kolejny wyjazd na warsztaty do Łodzi zaplanowany jest na 26 kwietnia br.

Tekst i zdjęcia: Halina Mikuszewska