w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zapraszamy do udziału w Festiwalu

Miejski Dom Kultury w Przedborzu przypomina, że do 8 listopada 2018 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w 27. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie, Przedbórz 2018.
Termin festiwalu: 10 listopada 2018 r. (sobota), od godz.10.00, w sali kinowej przedborskiego MDK.
W załączeniu: regulamin i karta zgłoszenia.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: mdk_przedborz@o2.pl , pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Zapraszamy do udziału w Festiwalu.

regulamin_oojczyźnie_2018