w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

OZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE

Na terenie gminy Przedbórz zaprojektowano cztery podstawowe ciągi tras komunikacji rowerowej
o łącznej długości 63 km. Są to szlaki:

Szlak rowerowy „Biały Brzeg” długości 3,7 km

Szlak rowerowy “Góry Przedborskie” długości 29,0 km

– Szlak rowerowy “Taras” długości 24,4 km

– Szlak rowerowy “Miejskie Pola” długości 5,9 km

Wyznaczone szlaki udostępniają w sposób zorganizowany i atrakcyjny piękne tereny leśne dla ruchu rowerowego z możliwością dojazdu do miejscowości gminnych.

SZLAKI TURYSTYCZNE

SZLAK CZERWONY: SZLAK PRZEDBORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – DŁUGOŚĆ 37,5 KM

Szlak zaczyna się na Majowej Górze i biegnie przez Przedbórz, park miejski i stare miasto do Wierzchlasu – dęby, pełnik europejski, modrzewie w uroczysku Gustawów, rezerwat „Piskorzeniec”, Górę Krzemyczą, rezerwat „Murawy Dobromierskie”, Borową, Góry Mokre, Góry Suche – Fajna Ryba, Górę Kozłową, rezerwat „Murawy dobromierskie”, „Bukową Górę” i wieś Rączki. Czas zwiedzania 2 dni.

SZLAK NIEBIESKI: SZLAK KRÓLEWSKICH ŁOWÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO
– DŁUGOŚĆ 44 KM.


Nazwa szlaku nawiązuje do tragicznego polowania króla w Żeleźnicy, które zakończyło się jego śmiercią. Początek szlaku – przystanek PKS w Górach Mokrych (kapliczka św. Floriana), następnie Przełęcz Mokra, Góra Kozłowa, Stara Wieś, Kajetanów, Żeleźnica (11 listopada 1998 odsłonięto pomnik upamiętniający tragiczne polowanie Kazimierza Wielkiego), rezerwat Oleszno, Dąbrówki, Wola Świdzińska, Kozia Góra, Komorniki, Kluczewsko.

SZLAK ZIELONY: SZLAK  RĄCZKI – WOJCIECHÓW – DŁUGOŚĆ 25 KM.

Rączki (PKS) – rezerwat „Bukowa Góra” – rezerwat „Murawy Dobromierskie” – Kowale – Góra Krzemycza – Kolonia Boża Wola – Józefów – Góra Fajna Ryba – Góry Suche – Majdan – Góry Mokre (PKS) – rezerwat „Piskorzeniec” – Borowa – Wojciechów (PKS).

SZLAK ŻÓŁTY: SZLAK PASMA PRZEDBORSKO-MAŁOGOSKIEGO – DŁUGOŚĆ 64,4 KM (PRZEZ PARK 29,7 KM).

Przebieg szlaku: PKS w Przedborzu, Rynek, stare kamieniczki, Muzeum Ludowe, kościół z XIII wieku, cmentarz parafialny – Brzostek Policzko -wzgórze 267,7 m n.p.m., – Gaj – Policzko – Józefów, Góra Fajna Ryba – ścieżką do przełęczy ok. 280 m n.p.m. – Góra Krzemycza (331,7 m n.p.m.) – Stara Wieś, Góra Bór (nazwa ludowa) – Żeleźnica – bezimienne wzgórze 242,2 m n.p.m. koło Oleszna – cmentarz parafialny w Olesznie – barokowy kościół (konsekrowany 10 lutego 1681 roku przez arcybiskupa Stefana Wydźgę) w Olesznie – Wola Świdzińska – Rogalów – (szlak wyprowadza z PKK) Krasocin – Góra św. Michała (332,2 m n.p.m.) – Gruszczyn – Góra Cieśle (351,7 m n.p.m.) – Skorków – Góra Chojny (323 m n.p.m.) – Góra Kościółek (294,8 m n.p.m.) – Małogoszcz. Czas zwiedzania szlaku trwa 2-3 dni.

SZLAK DOLINY PILICY może być wykorzystywany jako pieszy, rowerowy, konny lub
narciarstwa biegowego. Szlak przebiega przez następujące miejscowości: Przedbórz (0,0 m) – Chałupy (4220 m) – Biały Brzeg (3275 m) – Błota (2675 m) – Stoczyska (2275 m) – Gęsiarnia (1075 m) – Krzętów (2025 m) – Bobrowniki (2250 m) – Ciemiętniki (1525 m) – Praczka – Kluczewsko (7640 m). Łączna długość szlaku 31 130 m.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO- HISTORYCZNA W PRZEDBORZU.

Ścieżka składa się z 8 przystanków. Jest przeznaczona głównie dla uczestników „zielonych szkół”. Pierwszy etap wycieczki to Majowa Góra (233 m. n.p.m.), Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Częstochowskiej, zalew przy ul. Turystycznej, kapliczka pożegnalna
z 1862 r. przy ul. Częstochowskiej, wydma nad zalewem, dolina Pilicy i cmentarz Żydowski, park miejski przy ul. Trytwa, pomnik Tadeusza Kościuszki, miejska oczyszczalnia ścieków.

TRASA KAJAKOWA długość ok. 25 km. Maluszyn – Ciemiętniki – Bobrowniki – Krzętów – Biały Brzeg –Przedbórz.

Źródło:www.radomszczański.pl