w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

MUZEUM LUDOWE

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej założył Tadeusz Michalski, który do dziś chętnie oprowadza turystów z Polski i Świata. Muzeum mieści się w wyremontowanym XVII – wiecznym budynku dawnej karczmy przy ul. Kieleckiej. 

Jest jednym z najciekawszych w centralnej Polsce muzeów o charakterze mini-skansenu. Muzeum dotychczas zgromadziło ponad 9 tys. eksponatów, głównie etnograficznych i historycznych, do których m.in. należą:

– podwórze wiejskie z wystawą dawnych narzędzi, wozem i studnią z żurawiem; 
– kącik z macewami po przedborskich Żydach; 

– kuźnia i warsztat bednarski; 
– izba ludowa w XIX-wiecznym stylu, a w niej piec z zapieckiem, czynne krosno, dawne meble; 
– zanikające rzemiosło (rymarstwo, szewstwo, plecionkarstwo, ciesielstwo, siciarstwo, garncarstwo); 
– sala z wyrobami tkactwa przedborskiego; 
– historia Przedborza i okolic – wystawa prezentująca dużą kolekcję ludowych rzeźb, haftów, obrazów i fotografii chat wiejskich; 
– bunkier partyzancki z okresu II wojny światowej; 
– dzieje Żydów przedborskich, na której prezentowany jest m. in. Szynkwas z dawnego zajazdu; 
– zasłużeni dla Ziemi Przedborskiej; 
– galeria obrazów sakralnych (około 200 eksponatów); 
– ekspozycja młyna wodnego typu żarnowego.