w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

RYNEK PRZEDBORSKI

Rynek powstał na wzór petersburski (na planie czworokąta), dawniej brukowany. Z naroży rynku wybiegają ulice: Kościelna, Kielecka, Warszawska, Krakowska. Znajduje się przy nim kilka kamieniczek z kompleksem piwnic kolebkowych z XVII i XVIII w., w tym jedna z podcieniami, która pozostała po pożarze w 1939 roku. W czasie II wojny światowej Rynek został niemal całkowicie zniszczony. Zniszczeniu uległy sukiennice, które ciągnęły się od dzisiejszej ul. Warszawskiej aż prawie do miejsca, gdzie dziś znajduje się Restauracja Parkowa. Obecnie Rynek jest zmodernizowany, położona została kostka brukowa. Część bruku pozostała, została odbudowana studnia.


RATUSZ MIEJSKI

Usytułowany jest u zbiegu ulic: Pocztowej i Mostowej. Wybudowany w latach 1838-1840. Budynek murowany, piętrowy, w stylu późnoklasycystycznym architektury belwederskiej. Zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, piwnice o sklepieniu kolebkowym.

Od frontu nad wejściem głównym znajduje się trzyosiowy ryzalit z pilastrami, zwieńczony trójkątnym szczytem. Na ścianie ratusza od strony zachodniej widnieje tablica pamiątkowa, marmurowa, upamiętniająca nadanie praw miejskich ówczesnej wsi Lodzia (dziś Łódź) przez Władysława Jagiełłę (1423 rok), ufundowana przez Koło Przewodników PTTK w Łodzi
i wmurowana w 550. rocznicę wydarzenia, w 1973 roku. W budynku mieściła się m. in. szkoła podstawowa, siedziba MRN. Obecnie swoją siedzibę mają: Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Sekretariat, Referat Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego oraz Urząd Stanu Cywilnego – na parterze. Na piętrze zaś znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej wraz z Pracownią Komputerową i Czytelnią oraz Sala Obrad Rady Miejskiej.

KOŚCIÓŁ ŚW. ALEKSEGO W PRZEDBORZU

Kościół św. Aleksego w Przedborzu z 1278 roku, pierwotnie gotycki, później wielokrotnie przebudowany.

Fundatorem kościoła był Bolesław Wstydliwy a budowniczym Jacek Aleksy Sadykierz. Pierwotnie gotycki, obecnie o wystroju barokowym z cudownym obrazem Matki Boskiej Serdecznej z 1618 roku. W kaplicy płn. znajduje się barokowy ołtarz z XVII w. z obrazem Pana Jezusa, w kaplicy płd. ołtarz również barokowy z obrazem św. Antoniego. Zachowała się kazimierzowska wieża gotycka o charakterze obronnym z 1340 roku. U wejścia do kaplicy Pana Jezusa znajduje się kuna (żelazna obroża), do której w średniowieczu przypinano za rękę ludzi, potępiając a nawet opluwając ich za nieobyczajność. Przy schodach wejściowych znajdują się figury Matki Boskiej i św. Franciszka oraz kapliczka słupowa św. Floriana.

Nawa główna i kaplice nakryte sklepieniem kolebkowym, wspartym na mocnych filarach przyściennych. Prezbiterium i kaplica północna sklepiona kopułami na pendentywach.

Zakrystia sklepiona kolebkowo, wewnątrz stare odrzwi. Mury prezbiterium i kaplic podtrzymuje 10 skarp.

Ołtarz główny, barokowy, drewniany, z pierwszej poł. XVII w. ozdobiony 6 kolumnami korynckimi z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w. W niższej części nastawy ołtarza stoją figury: św. Szczepana, św. Tekli, wyżej św. Józefa i św. Marii Magdaleny, pomiędzy nimi obraz św. Trójcy, w zwięczeniu obraz św. Mikołaja z pocz. XIX w., najwyżej Pan Jezus na krzyżu z XVIII w., obok św. Frańciszek i św. Antoni. Ołtarz z kaplicy północnej barokowy z XVII w. z obrazem św. Antoniego z XVIII w. oraz rzeżba póżnoobrazkowa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Kościół parafialny w Przedborzu w ciągu dziejów uległ zniszczeniom razem z miastem. Spalony w 1683 r. oraz w latach najazdu szwedzkiego 1655-57 został odbudowany w latach 1640-1695, szczególnie kosztem Mikołaja Siemieńskigo, który przyczynił się do jego odbudowy i wybudowania kaplic św. Antoniego i św. Mikołaja, obecnie Pana Jezusa.

Pożar w 1793 r. zniszczył wieżę i drugi pożar w 1834 r. zniszczył częściowo kościół. Restaurowany w 1848 r. wtedy wieża została obniżona, u podstawy została czworoboczna w przyziemiu kamienne boniowane portale z XVII w. wyżej ośmioboczna oddzielona galeryjką wsparta na kamiennych konsolach. Hełm wieży nowy w kształie wklęsłego stożka.

W 1871 r. restaurację kościoła – podczas której zatracił on wiele cech gotyckich – przeprowadził ks. proboszcz Józef Szpanderski. Odnawiany był również w latach 1885, kiedy dobudowano od południa zakrystię (obecnie kruchta ) oraz w latach 1924-29.

2 lutego 1831 r. władze powstańcze zabrały 615 kg. spiżu dzwonów na armaty. Obecne dzwony zostały ufundowane w 1872 r. W 1923 r. zostały rozebrane dwa boczne ołtarze i na ich miejscu zbudowano ambonę i chrzcielnicę. W trakcie remontu zostały zamalowane dwie ciekawe tablice informacyjne pod chórem, zamiast nich w kruchcie umieszczono krótką informację z dziejów kościoła.

W dniach 16 – 17 września 1978 r. odbył się uroczysty obchód jubileuszu 700-lecia przedborskiego kościoła.

POMNIK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się przy ul. Częstochowskiej.

Decyzję o budowie pomnika J. Piłsudskiego podjęto 18 października 1930 roku. 11 listopada 1930 roku wmurowano kamień węgielny. Pomnik wykonała wytwórnia rzeźbiarsko-kamieniarska Władysława Niedziałka. Uroczystego poświęcenia pomnika dokonano 11 listopada 1931 roku.
W kościele odprawiono uroczyste nabożeństwo z udziałem miejscowego duchowieństwa z ks. Prałatem Antonim Ręczajskim na czele. Po nabożeństwie nastąpił odmarsz delegacji, organizacji i publiczności do pomnika, gdzie o godz. 12.30 Wicestarosta Młoszewski dokonał odsłonięcia pomnika przy biciu dzwonów kościelnych, dźwięku orkiestr i śpiewie Hymnu Narodowego. Ukazał się pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z marmurową tablicą poległych w obronie Ojczyzny Jego żołnierzy: Władysława Gorzelewskiego i Józefa Ziółkowskiego (z Przedborza) oraz Władysława Dziuby (ze wsi Zuzowy) i Piotra Kuzdaka (ze wsi Nosalewice). Delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a ks. wikary Lorand dokonał poświęcenia pomnika. Po tej części uroczystości z trybuny wygłosili przemówienia okolicznościowe: ks. Leonard, wicestarosta Młoszewski, Stanisław Bielecki (od ludności miasta i gminy Przedbórz) i Zysman Tyberg (od ludności żydowskiej). W czasie II wojny światowej pomnik został zniszczony przez Niemców, natomiast w 1994 roku pomnik został odtworzony z inicjatywy Burmistrza Lucjana Cerkaskiego /z wyjątkiem orła i zieleni/.

W 2009 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Przedborza Miłosza Naczyńskiego podjęto prace nad odnowieniem pomnika i dobudowaniem do niego orła. Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia odnowionego pomnika dokonano 12 maja 2009 roku w 74. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.


POZOSTAŁOŚCI ZAMKU KAZIMIERZA WIELKIEGO

W XIV wieku za sprawą króla Kazimierza Wielkiego wzniesiono w Przedborzu zamek.

Do dziś przetrwały tylko pozostałości Kazimierzowskiego Zamku, ponieważ obiekt został zniszczony podczas „potopu szwedzkiego”, a w XIX wieku całkowicie rozebrany. Obecnie możemy oglądać jedynie relikt XIV- wiecznego muru bramowego przy ul. Podzamcze. Do pozostałości zamku zaliczany bywa również  fragment późniejszego muru bramowego przy ul. Koneckiej wraz z romantyczna „bramą zamkową”.

Na zamku zatrzymywali się różni królowie, sam król budowniczy przebywał na zamku 2 razy i stąd wyruszył w swoje słynne, ostatnie polowanie w 1370 roku. Najczęstszym gościem był Władysław Jagiełło, potwierdzone jest 13 pobytów tego króla w Przedborzu (za „Itinerarium Króla Władysława Jagiełły 1386-1434”). Przedbórz (i zapewne zamek) był także ostatnim przystankiem dla orszaków królewskich w drodze na sejm do Piotrkowa.


GÓRA FAJNA RYBA 

Najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego – 347 m n.p.m.

Droga na szczyt potrafi zmęczyć każdego wędro-wca. Przyroda bowiem stawia przed podróżnikiemstrome, porośnięte iglastymi świerkami zbocze. Potrzeba kilku lub kilkunastu minut, aby wdrapać się na szczyt. Nagrodą są piękne widoki….