w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

W MDK odbyły się zajęcia wikliniarskie

W dniach 05-06.07.2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu odbyły się zajęcia wikliniarskie, które poprowadził Pan Grzegorz Solka. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie Dolina Pilicy dzięki „Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020. Instytucją Zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas dwóch dni na zajęciach uczestnicy własnoręcznie wykonali wiklinowe koszyczki, które zabrali ze sobą do domu. W darze od instruktora otrzymali również ekologiczne bransoletki z wikliny. Było bardzo wesoło. Uczestnicy nie tylko zdobyli nową umiejętność, ale również spędzili miło czas.