w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Wkrótce w MDK Przedbórz – Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta Przedborza

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego, który odbędzie się 12 czerwca br. w Przedborzu. Organizatorami Turnieju są: Miejski Dom Kultury w Przedborzu, Urząd Miejski w Przedborzu oraz Szkoła Tańca Towarzyskiego STYL Krystian Chmielarz. Celem imprezy jest popularyzacja tańca towarzyskiego i nowoczesnego jako formy zabawy, rekreacji i rozrywki oraz konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy. Początek imprezy: godz. 16.00

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt e-mail: rejestracja par@o2.pl lub mdk_przedborz@o2.pl oraz telefoniczny pod nr 603439919 lub 44 781 2515

images

Regulamin

 1. Cele imprezy:
 • popularyzacja tańca towarzyskiego i nowoczesnego jako formy zabawy, rekreacji i rozrywki oraz jego walorów artystycznych i wychowawczych;
 • konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy;
 • spotkanie towarzyskie osób o wspólnych zainteresowaniach.
 1. Organizator Turnieju:

Miejski Dom Kultury w Przedborzu

Urząd Miejski w Przedborzu

 1. Współorganizator:

Szkoła Tańca Towarzyskiego „STYL” Krystian Chmielarz

 1. Termin i  miejsce  imprezy:
 • 12.06.2016 r.
 • Miejski Dom Kultury w Przedborzu:

Scena widowiskowa Miejskiego Domu Kultury lub w przypadku dobrej pogody – Turniej tańca odbędzie się na scenie plenerowej MDK – scena 10m x 14m

 1. Turniej zostanie rozegrany w następujących klasach i  kategoriach wiekowych w kombinacji tańców:
 • Taniec towarzyski – kat 8-9 lat:

Pary niesklasyfikowane: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP,  CHA CHA, POLKA

 • Taniec towarzyski – kat. 10-11 lat

Pary niesklasyfikowane: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA CHA, JIVE

 • Taniec towarzyski – kat. 12-15 lat

Pary niesklasyfikowane: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA CHA, JIVE

 • Taniec towarzyski – Solistki pow. 10 lat: WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEŃSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA CHA , JIVE
 • Taniec nowoczesny:
  – Solistki/ci: dwa układy do 7 minut
  – Zespoły taneczne: dwa układy do 10 minut.

Uczestnik Turnieju może być członkiem tylko jednej prezentującej się pary lub zespołu.

 1. Charakter Turnieju: niepunktowy
 1. Pary są sędziowane przez sędziów /3 lub 5/, punkty liczone jako suma typowań w rundach eliminacyjnych
  i jako suma miejsc w finale (suma matematyczna, nie skating system)
 2. Warunki uczestnictwa:
 • przesłanie zgłoszenia do 08.06.2016 r. na adres:

e-mail: rejestracjapar@o2.pl lub telefonicznie pod nr 603439919

 • brak opłaty startowej za udział w turnieju!!!
 • trenerzy wstęp wolny, osoby dorosłe, dzieci i młodzież wstęp wolny!!!
 • filmowanie nieodpłatne
 1. Koszt przejazdu  i  ubezpieczenia  pokrywają  instytucje delegujące.
 1. Organizator zapewnia:
 • obsługę medyczną w czasie Turnieju,
 • dyplomy dla wszystkich par, solistek/ów i zespołów
 • drobne upominki lub medale
 • puchar
 1. Kierownictwo turnieju:

Halina Mikuszewska

Krystian Chmielarz

 1. Sprawy sporne rozstrzyga kierownik Turnieju
  w porozumieniu z sędzią głównym.
    
 1. Postanowienia końcowe:
 • Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
  w MDK.
 • Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Odbiór osobisty.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach.
 • Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Karta  zgłoszenia

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO I NOWOCZESNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

  Przedbórz 2016

 1. Imię i  nazwisko uczestnika /soliści, pary lub nazwa zespołu, ilość osób w zespole/

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Nazwa i adres placówki delegującej, tel.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Imię i nazwisko opiekuna, telefon………………………………………………………………………
 2. Kategoria w której występuje tancerz /właściwe podkreślić/

-Taniec towarzyski – kat 8-9 lat:

-Pary niesklasyfikowane: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP,  CHA CHA, POLKA

-Taniec towarzyski – kat. 10-11 lat

-Pary niesklasyfikowane: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA CHA, JIVE

-Taniec towarzyski – kat. 12-15 lat

-Pary niesklasyfikowane: WALC ANGIELSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA CHA, JIVE

-Taniec towarzyski – Solistki pow. 10 lat: WALC ANGIELSKI, WALC WIEDEŃSKI, QUICKSTEP, SAMBA, CHA CHA , JIVE

-Taniec Nowoczesny

 – solistki/soliści

–  zespoły taneczne                                

 1. Informacje o zespole, soliście /dla konferansjera/

 

        

 1. Potrzeby techniczne – podkład muzyczny. W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD, pendrive/ zawierającego tylko plik utworu potrzebny do występu.

 

…………………………………..                                    ……………………………………………………….

miejscowość,  data                                           podpis,  pieczątka  dyrektora

                                                                                 instytucji  delegującej

 

………………………………………………

podpis  Opiekuna