w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

XXVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

W dniach 14-15.08.2018 r. w Przedborzu odbył się XXVII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, na który zjechali uczestnicy ze Szwecji, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Malezji, Estonii i Łotwy. Na Festiwal wraz z opiekunami i nauczycielami przyjechało 200 wykonawców. W pierwszym dniu (14.08.2018 r.) od godz. 10.00 na scenie Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu odbywały się przesłuchania uczestników w kategorii: recytacja oraz poezja śpiewana. Od godz. 16.00 publiczność przyglądała się występom uczestników Festiwalu w ich programach dowolnych, natomiast o godz. 18.00 odbył się recital znakomitego wirtuoza akordeonisty Pana Dariusza Świnogi. W dniu 15.08.2018 r. na scenie letniej przed Miejskim Domem Kultury w Przedborzu rozstrzygnięto konkursy: recytatorski i poezji śpiewanej, które odbyły się w ramach XXVII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej. Komisja jury w składzie: Przewodniczący: Marzena Michałowska-Kowalik, Członkowie: Halina Kasiczak, Magdalena Kałuzińska, Bogusław Nowak i Dariusz Świnoga, oceniła uczestników w następujący sposób:

Konkurs recytatorski

Kat. dzieci do 11 lat

Nagrody:

I nagroda – Mikołaj Perwak – Baranówka, Ukraina

II nagroda – Sofia Pietrowicz – Brześć, Białoruś

III nagroda – Katarzyna Kuzawka – Brześć, Białoruś

Wyróżnienia książkowe:

Klaudia Tham – Malezja

Bożena Zaoburna – Nietyszyn, Ukraina

Miachał Letawin – Chmielnicki, Ukraina

Angelina Szpak – Nietyszyn, Ukraina

Mateusz Tyszkiewicz – Szepetówka, Ukraina

Włodzimierz Tyszkiewicz – Szepetówka, Ukraina

Wyróżnienie specjalne:

Bożena Zaoburna – Nietyszyn, Ukraina

Kat. dzieci 12 – 15 lat

Nagrody:

I nagroda – Daria Zaharowa – Kaliningrad, Rosja

II nagroda – Viktor Koszewski – Brześć, Białoruś

III nagroda – Alina Szpak – Nietyszyn, Ukraina

III nagroda – Michał Liszczenko – Nietyszyn, Ukraina

III nagroda – Anastazja Karpowa – Brześć, Białoruś

Nagroda specjalna:

Zespół dziecięcy KWIAT NA KAMIENIU – Kamieniec Podolski, Ukraina

Wyróżnienia książkowe:

Agłaja Zubryczewa – Kropywnycki, Ukraina

Zacharij Sawośko – Chmielnicki, Ukraina

Bożena Sawośko – Chmielnicki, Ukraina

Kat. dorośli

Nagrody:

I nagroda – Olga Ozolina – Kijów, Ukraina

II nagroda – Olena Zaoburna, Nietyszyn, Ukraina

III nagroda – Olga Zubryczewa – Kropywnycki, Ukraina

III nagroda – Olena Dubowik – Biała Cerkiew, Ukraina

Kategoria: poezja śpiewana

Nagroda główna

Chór POLESIE – Brześć, Białoruś

Nagrody:

I nagroda – Zespół wokalno – instrumentalny SKOWRONECZKI – Omsk, Rosja

II nagroda – Michał Liszczenko – Nietyszyn, Ukraina

II nagroda – Zespół MAZURY – Chmielnicki, Ukraina

III nagroda – Mikołaj Perwak – Baranówka, Ukraina

Wyróżnienie:

Lesia Liszczenko – Nietyszyn, Ukraina

Wyróżnienie książkowe:

Bożena Zaoburna – Nietyszyn, Ukraina

Wyróżnienie specjalne:

Zespół instrumentalny W WESOŁYM NASTROJU – Żabinka, Białoruś

Nagrody zwycięzcom wręczali m.in.: Burmistrz Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej Pan Wojciech Karbownik, Przewodniczący Sejmiku Łódzkiego Pan Marek Mazur, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Pan Grzegorz Seroczyński, Członek Komisji Konkursowej Pani Halina Kasiczak.

W tym dniu wręczono również odznaki Towarzystwa im. Marii Konopnickiej. Odznaki otrzymali: Pan Grzegorz Seroczyński, Marek Mazur i Dariusz Świnoga. Odznaki wręczali: Pan Władysław Obarzanek i Pani Anna Kozieł z Towarzystwa Marii Konopnickiej oraz Pan Miłosz Naczyński Burmistrz Miasta Przedborza.

Na zakończenie Festiwalu, od godz. 19.00, na scenie wystąpiła grupa muzyczna SaVaN, która zaprezentowała znane i lubiane piosenki. Na początek zespół przebrany w barwne stroje wykonał kilka utworów w stylu cygańskim. Nie zabrakło również utworów biesiadnych, które wieczorem porwały publiczność do wspólnego tańca.

Festiwal mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.