w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zachęcamy do korzystania ze sprzętu sportowego MDK

Na korytarzu w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu znajdują się stoły: do bilarda i “piłkarzyki”, z których można korzystać w godzinach pracy MDK.
Korzystanie z tego sprzętu jest darmowe, zgodnie z zaleceniami pracowników MDK. Pracownicy MDK nie są jednak zobowiązani do wyjaśniania reguł gry na poszczególnych stołach sportowych. Gracze korzystający ze sprzętu sportowego MDK powinni znać reguły gry. W przypadku większej ilości chętnych do korzystania ze sprzętu sportowego, pracownicy MDK mogą wyznaczyć limity czasowe dla graczy.
W obrębie MDK obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i itp. Pracownicy MDK mogą odmówić graczowi możliwości skorzystania ze sprzętu sportowego MDK w przypadku jego karygodnego zachowania, podejrzenia o bycie pod wpływem środków odurzających, itp. Akcesoria do bilarda i “piłkarzyków” pracownicy MDK wypożyczają graczom, którzy do chwili ich zdania pracownikom MDK, są za nie odpowiedzialni. Po skończonej grze, gracze są zobowiązani do oddania sprzętu pracownikom MDK. W przypadku zniszczenia lub zagubienia sprzętu MDK, gracze muszą odkupić zniszczone akcesoria. Zabrania się wynoszenia sprzętu i akcesoriów sportowych poza obręb MDK.