w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w XXVIII 0gólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni o Mojej 0jczyźnie – Przedbórz 2019

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie Przedbórz 2019.

Festiwal odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, w dniu 14.12.2019 r. (sobota), od godz. 10:00.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie: do 11.12.2019 r., na adresm maila: mdk_przedborz@o2.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15, 97-570 Przedbórz, woj. łódzkie.

Więcej informacji na temat Festiwalu można uzyskać pod numerem telefonu MDK: (44) 781-25-15 , w godz. 9:00-16:00, informacji udziela Małgorzata Błaszczyk.

Poniżej Regulamin i Karta zgłoszneiowa.

Regulamin o Ojczyźnie

Regulamin-o-Ojczynie