w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zapraszamy na 25. Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki o Mojej Ojczyźnie, Przedbórz – Góry Mokre 2016.

Miejski Dom Kultury w Przedborzu oraz Towarzystwo im. Marii Konopnickiej zapraszają do udziału w 25. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki o Mojej Ojczyźnie,
Przedbórz – Góry Mokre 2016.

Termin festiwalu: 1 maja 2016 r. /niedziela/, początek godz.10:00.

Termin zgłoszeń do 26 kwietnia br.

Regulamin

XXV  0gólnopolskiego  Festiwalu  Pieśni i  Piosenki o Mojej  0jczyźnie

Przedbórz – Góry Mokre 2016

 1. Organizatorzy:
 • Miejski Dom  Kultury w  Przedborzu
 • Towarzystwo Marii  Konopnickiej  w  Górach  Mokrych
 • Urząd Miejski  w  Przedborzu
 1. Cel imprezy:

Celem  festiwalu  jest  popularyzacja  piosenek  i  pieśni,  których  tematyka wiąże  się  z  Ojczyzną. Wykonawcy  mogą  prezentować  utwory  znane  oraz  własne     napisane i  skomponowane  na  konkurs.

III. Uczestnictwo:

W  konkursie mogą  brać  udział uczestnicy w następujących kategoriach:

 • uczniowie szkół podstawowych
 • uczniowie szkół gimnazjalnych
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Dopuszcza  się  do  konkursu  wykonawców – solistów,  duety   oraz  zespoły. Prosimy o przygotowanie na konkurs dwóch utworów /piosenki lub pieśni/.                  W przypadku zgłoszenia się dużej ilości uczestników będzie obowiązywać prezentacja jednego utworu. W celu sprawnego przebiegu konkursu prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD,  pendrive/ zawierającego tylko plik podkładu muzycznego potrzebny do występu.

W br. w Festiwalu wystąpią nasi Rodacy, soliści i zespoły z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji i innych.

 1. Termin i miejsce  imprezy:  1 maja 2016 r. /niedziela/ godz. 10.00

Miejski  Dom  Kultury  w  Przedborzu, ul.  Rynek 15

tel.  44 781 25 15,   fax  781 21 80;

Zgłoszenia  należy  przesłać w nieprzekraczalnym terminie do  26.04.2016 r. pocztą elektroniczną e-mail: mdk_przedborz@o2.pl lub tradycyjną  na  adres:

Miejski Dom Kultury

 1. Rynek 15

97570 Przedbórz

 1. 0cena i nagrody:

Wykonawców  oceniać  będzie  jury  powołane  przez  organizatorów. Laureaci  otrzymają  nagrody pieniężne, rzeczowe, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom Konkursu.
 • Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MDK.
 • Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Nagrody nie odebrane podczas finału konkursu można odebrać w ciągu 2 tygodni w siedzibie MDK.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach.
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Karta  zgłoszenia

na  XXV  Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie

  Przedbórz – Góry  Mokre  2016

 

 1. Imię i  nazwisko uczestnika  /nazwa  zespołu, ilość osób w zespole

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres zamieszkania, tel. ……………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Wiek uczestnika  /klasa/ ………………………………………………………………………

 

 1. Tytuł utworu  ……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Akompaniament /skład  zespołu, podkład muzyczny, instrument/

W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD,

    pendrive/ zawierającego tylko plik utworu potrzebny do występu.

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Instytucja delegująca  /adres, nr  , e-mail/ ………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

…………………………………..                                    ……………………………………………………….

miejscowość,  data                                                              podpis,  pieczątka  dyrektora

instytucji  delegującej

 

 

………………………………………………

podpis  uczestnika

 

 

Uwaga:

Kartę  zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  uczestnika lub dołączyć skład zespołu.       W  przypadku  osób  nieletnich  należy  również  nadesłać  kartę  zgłoszenia  opiekuna.