w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zaproszenie na 37. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Miejski Dom Kultury w Przedborzu, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych  oraz Urząd Miejski w Przedborzu serdecznie zapraszają do udziału w 37. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, Przedbórz – Góry Mokre 2015.

Termin przeglądu: 14 czerwca  2015 r., /niedziela/ początek godz.10.00.
Miejsce: Scena letnia na rynku w Przedborzu.
Do pobrania: regulamin i karta zgłoszenia.
Termin zgłoszeń do 10 czerwca br.

Kontakt: tel. 44 781 25 15 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl

REGULAMIN

XXXVII 0gólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Przedbórz – Góry Mokre 2015

 1. Organizatorzy:
 • Towarzystwo im. M. Konopnickiej w Górach Mokrych
 • Miejski Dom Kultury w Przedborzu
 • Urząd Miejski w Przedborzu
 1. Cel  imprezy:
 • Przegląd stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej  twórczości  artystycznej  oraz  tradycji  regionalnych,
 • Przegląd jest  miejscem  spotkania  wykonawców  z  terenu  całego  kraju  w  celu  nawiązania  kontaktów,  wymiany  repertuaru  oraz  zaprezentowania  starych, zapomnianych  piosenek  i  przyśpiewek
 1. Uczestnictwo:
 • W przeglądzie  mogą  brać  udział  amatorzy  z  całego  kraju,  wykonawcy  piosenek  i  przyśpiewek  ludowych,  reprezentujący  instytucje  kultury,  organizacje  młodzieżowe  i  społeczne  działające  w  środowisku  wiejskim,
 • Wiek uczestników  jest  nieograniczony,
 • W konkursie  oceniani  będą   soliści i zespoły,
 • Soliście może towarzyszyć zespół akompaniujący w takim  składzie, aby  łączna  ilość  wykonawców  biorących udział w konkursie nie przekroczyła 5 osób,
 • Każdy uczestnik  przeglądu  prezentuje  dwie  pieśni  lub  przyśpiewki  ludowe,
 • W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika zawierającego tylko pliki utworów potrzebne do występu.

 

 1. Termin  i  miejsce  imprezy:       14 czerwca 2015 r. /niedziela/ 

                                         godz. 10.00  –  MDK Przedbórz, Rynek 15

 1. Zgłoszenia:

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać  w terminie do 10 czerwca 2015 r.  na  adres:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu ul. Rynek 15, 97 – 570 Przedbórz, woj. łódzkie tel.  44  781 25 15,  fax 781 21 80    e-mail: mdk_przedborz@o2.pl

 1. Kartę zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  uczestnika lub zespołu.  W  przypadku  osób  nieletnich  należy  również  nadesłać  kartę  zgłoszenia
 2. 0cena i  nagrody:
 • Wykonanie utworów  oceniać  będzie  komisja  jury,
 • Dla najlepszych  wykonawców  przyznane  zostaną  nagrody  i  wyróżnienia  oraz  nagrody
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom przeglądu,
 • Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MDK,
 • Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Nagrody nie odebrane podczas finału konkursu można odebrać do 30.06.15 r. w siedzibie MDK,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach,
 • Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad  w dn. 14.06.2015 r. /niedziela/,
 • Istnieje możliwość odpłatnego noclegu w Bursie szkolnej w Przedborzu – tel. 44 781 20 61,
 • Organizatorzy umożliwiają prezentacje programów dowolnych po zakończeniu przesłuchań konkursowych /Nagroda Publiczności/.

 

                                                              Serdecznie zapraszamy !!!! 

 

Karta  zgłoszenia

na  XXXVII 0gólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Przedbórz – Góry Mokre 2015

 

 1. Imię i  nazwisko  wykonawcy/nazwa zespołu ……………………………………………………………

 

 1. Wiek uczestnika/ ilość osób w zespole  …………………………………………………………………..

 

 1. Dokładny adres  zamieszkania, nr  ……………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Instytucja delegująca (adres, nr telefonu, e-mail, województwo)…………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Tytuły utworów  ………………..………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Akompaniament (imienny wykaz zespołu  lub  kapeli – dokładna liczba uczestników i opiekunów)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Udział w  konkursach,  zdobyte

nagrody  i  wyróżnienia  ………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………

        miejscowość,  data

 

 

………………………………………….                    …………………………………………………. podpis  uczestnika/kierownika zespołu                                     pieczęć  jednostki delegującej

 

Uwaga!

Kartę  zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  uczestnika lub zespołu. W  przypadku  osób  nieletnich  należy  również  nadesłać  kartę  zgłoszenia  opiekuna. 0rganizatorzy  informują,  że  nie  widzą  możliwości  zakwaterowania  innych  osób towarzyszących