z Punktem Informacji Turystycznej

Zaproszenie na 37. Ogólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Miejski Dom Kultury w Przedborzu, Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych  oraz Urząd Miejski w Przedborzu serdecznie zapraszają do udziału w 37. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, Przedbórz – Góry Mokre 2015.

Termin przeglądu: 14 czerwca  2015 r., /niedziela/ początek godz.10.00.
Miejsce: Scena letnia na rynku w Przedborzu.
Do pobrania: regulamin i karta zgłoszenia.
Termin zgłoszeń do 10 czerwca br.

Kontakt: tel. 44 781 25 15 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl

REGULAMIN

XXXVII 0gólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Przedbórz – Góry Mokre 2015

 1. Organizatorzy:
 • Towarzystwo im. M. Konopnickiej w Górach Mokrych
 • Miejski Dom Kultury w Przedborzu
 • Urząd Miejski w Przedborzu
 1. Cel  imprezy:
 • Przegląd stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej  twórczości  artystycznej  oraz  tradycji  regionalnych,
 • Przegląd jest  miejscem  spotkania  wykonawców  z  terenu  całego  kraju  w  celu  nawiązania  kontaktów,  wymiany  repertuaru  oraz  zaprezentowania  starych, zapomnianych  piosenek  i  przyśpiewek
 1. Uczestnictwo:
 • W przeglądzie  mogą  brać  udział  amatorzy  z  całego  kraju,  wykonawcy  piosenek  i  przyśpiewek  ludowych,  reprezentujący  instytucje  kultury,  organizacje  młodzieżowe  i  społeczne  działające  w  środowisku  wiejskim,
 • Wiek uczestników  jest  nieograniczony,
 • W konkursie  oceniani  będą   soliści i zespoły,
 • Soliście może towarzyszyć zespół akompaniujący w takim  składzie, aby  łączna  ilość  wykonawców  biorących udział w konkursie nie przekroczyła 5 osób,
 • Każdy uczestnik  przeglądu  prezentuje  dwie  pieśni  lub  przyśpiewki  ludowe,
 • W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika zawierającego tylko pliki utworów potrzebne do występu.

 

 1. Termin  i  miejsce  imprezy:       14 czerwca 2015 r. /niedziela/ 

                                         godz. 10.00  –  MDK Przedbórz, Rynek 15

 1. Zgłoszenia:

Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać  w terminie do 10 czerwca 2015 r.  na  adres:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu ul. Rynek 15, 97 – 570 Przedbórz, woj. łódzkie tel.  44  781 25 15,  fax 781 21 80    e-mail: mdk_przedborz@o2.pl

 1. Kartę zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  uczestnika lub zespołu.  W  przypadku  osób  nieletnich  należy  również  nadesłać  kartę  zgłoszenia
 2. 0cena i  nagrody:
 • Wykonanie utworów  oceniać  będzie  komisja  jury,
 • Dla najlepszych  wykonawców  przyznane  zostaną  nagrody  i  wyróżnienia  oraz  nagrody
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom przeglądu,
 • Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie,
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MDK,
 • Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Nagrody nie odebrane podczas finału konkursu można odebrać do 30.06.15 r. w siedzibie MDK,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach,
 • Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad  w dn. 14.06.2015 r. /niedziela/,
 • Istnieje możliwość odpłatnego noclegu w Bursie szkolnej w Przedborzu – tel. 44 781 20 61,
 • Organizatorzy umożliwiają prezentacje programów dowolnych po zakończeniu przesłuchań konkursowych /Nagroda Publiczności/.

 

                                                              Serdecznie zapraszamy !!!! 

 

Karta  zgłoszenia

na  XXXVII 0gólnopolski Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Przedbórz – Góry Mokre 2015

 

 1. Imię i  nazwisko  wykonawcy/nazwa zespołu ……………………………………………………………

 

 1. Wiek uczestnika/ ilość osób w zespole  …………………………………………………………………..

 

 1. Dokładny adres  zamieszkania, nr  ……………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Instytucja delegująca (adres, nr telefonu, e-mail, województwo)…………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Tytuły utworów  ………………..………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Akompaniament (imienny wykaz zespołu  lub  kapeli – dokładna liczba uczestników i opiekunów)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Udział w  konkursach,  zdobyte

nagrody  i  wyróżnienia  ………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………

        miejscowość,  data

 

 

………………………………………….                    …………………………………………………. podpis  uczestnika/kierownika zespołu                                     pieczęć  jednostki delegującej

 

Uwaga!

Kartę  zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  uczestnika lub zespołu. W  przypadku  osób  nieletnich  należy  również  nadesłać  kartę  zgłoszenia  opiekuna. 0rganizatorzy  informują,  że  nie  widzą  możliwości  zakwaterowania  innych  osób towarzyszących

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *