w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Zaproszenie na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej do Przedborza

W imieniu organizatorów, Miejski Dom Kultury w Przedborzu, serdecznie zaprasza na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej, który odbędzie się 20 września 2015 roku w Przedborzu. Konkurs jest imprezą cykliczną, skierowaną do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Polski. Celem Konkursu jest popularyzacja piosenek związanych z turystyką, przyrodą i ekologią. Rozpoczęcie Konkursu godz. 10.00 scena MDK.
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów około godz. 15
Zapraszamy.

Capture-1
Regulamin i karta zgłoszenia:

Regulamin
XXV 0gólnopolskiego Konkursu Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej
Przedbórz – Góry Mokre 2015
—————————————————————————
I. 0rganizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Przedborzu
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych
Urząd Miejski w Przedborzu

II. Cel imprezy:
Celem konkursu jest popularyzacja piosenek związanych z turystyką, przyrodą, ekologią. Wykonawcy mogą prezentować utwory znane oraz własne napisane
i skomponowane na konkurs.

III. Uczestnictwo:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu Polski uczęszczający do:
szkół podstawowych
gimnazjalnych
ponadgimnazjalnych
2. Dopuszcza się do konkursu wykonawców i solistów, duety oraz zespoły.
Każdy uczestnik prezentuje 2 utwory.
W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika/płyta CD, pendrive/ zawierającego tylko pliki utworów potrzebne do występu.

IV. Termin i miejsce imprezy: 20 września 2015 r. /niedziela/ godz. 10:00
Miejski Dom Kultury w Przedborzu, ul. Rynek 15

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 15 września 2015 r.
Tel. 44 781 25 15; fax 44 781 21 80; e-mail: mdk_przedborz@o2.pl
lub pisząc na adres:
Miejski Dom Kultury
ul. Rynek 15
97 – 570 Przedbórz
woj. łódzkie
V. 0cena i nagrody:
Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
VI. Postanowienia końcowe:
– Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu uczestnikom Konkursu.
– Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MDK.
– Organizatorzy nie wysyłają nagród i wyróżnień Laureatom. Nagrody nie odebrane podczas finału konkursu można odebrać w ciągu 2 tygodni w siedzibie MDK.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania występu oraz opublikowania wizerunku uczestników w mediach.
– Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Karta zgłoszenia
na XXV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Turystyczno – Przyrodniczej
Przedbórz – Góry Mokre 2015
——————————————————————————————————–

1. Imię i nazwisko uczestnika /nazwa zespołu, ilość osób w zespole/

……………………………………………………………………………………………………….

2. Dokładny adres zamieszkania, tel. …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

3. Wiek uczestnika /klasa/ ………………………………………………………………………

4. Tytuły utworów a/ …………………………………………………………………………….

b/ ………………………………………………………………………………………………………

5. Akompaniament /skład zespołu, podkład muzyczny/………………………………….
W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi nośnika /płyta CD,
pendrive/ zawierającego tylko pliki utworów potrzebne do występu.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6. Instytucja delegująca /adres, województwo, nr tel./ ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………….. ……………………………………………………….
miejscowość, data podpis, pieczątka dyrektora
instytucji delegującej
………………………………………………
podpis uczestnika
Uwaga:
Kartę zgłoszenia należy wypełnić osobno dla każdego uczestnika. W przypadku osób nieletnich należy również nadesłać kartę zgłoszenia opiekuna.