w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

KONKURS ORTOGRAFICZNY W MDK

W dniu 27 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu odbył się II etap Konkursu Ortograficznego „MISTRZ ORTOGRAFII”.

Celem konkursu było aktywizowanie środowiska szkolnego na rzecz pracy z uczniem zdolnym poprzez kształtowanie kompetencji ortograficznych oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego, doskonalenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, nabywanie przez uczniów umiejętności świadomego korzystania ze słowników ortograficznych.

I etap konkursu został przeprowadzony wśród uczniów klas II Publicznego Gimnazjum w Przedborzu. Uczniowie, którzy najlepiej napisali prace zostali wytypowani przez nauczyciela języka polskiego do drugiego etapu.

W II etapie wzięło udział 7 uczniów, którzy pisali dyktando o podwyższonym stopniu trudności. Dyktando zostało przygotowane i przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Maliszewską – nauczyciela dyplomowanego języka polskiego z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Festynu Szkolnego w dniu 30 maja br.

MDK serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

ort 1 ort 3