w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu

Spektakl profilaktyczny dla młodzieży

23 maja br. na scenie Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu artyści krakowskiego teatru MORALITET zaprezentowali dla przedborskiej młodzieży spektakl profilaktyczny pt.: „Siódma pieczęć”. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodzieży na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek – alkoholu, papierosów, narkotyków i środków odurzających. Poprzez sztukę młodzież miała możliwość wypowiedzenia się na temat uzależnień i ich konsekwencji, a sam udział pozwolił młodym ludziom na budowanie własnej wartości.
Cele szczegółowe to:

-Promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek i nałogów;

-Zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z uzależnień;

-Upowszechnianie wiedzy na temat praw dzieci i młodzieży do życia w środowisku wolnym od zagrożeń;

-Promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka;

-Kreowanie aktywnych postaw, współpracy uczniów z środowiskiem lokalnym, szkołą w walce z problemem uzależnień;

-Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, współdziałania i zysków płynących z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku;

-Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności obserwacji, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych.